Our Restaurant

Passport is a necessity to travel the world.
Please enjoy the wonderful cuisine from around the world like traveling in our restaurant.

International Cuisine

In our restaurant you can eat cuisines all over the world like you are traveling.
There are Latin American cuisine, Japanese cuisine, and Vietnamese cuisine.

How to make The Signature

Beer Can Chicken

Salmon Burger

Grilled pork & beef in salt crust

Paper Chicken

Pasaporte

3 months 6 days ago

MIYAGI Japan promotion ❤️. Welcome customers go to the restaurant to enjoy typical cuisine from Japan with us😘
Chương trình ẩm thực Nhật Bản MIYAGI ❤️. Chào mừng khách hàng đến nhà hàng để thưởng thức với chúng tôi 😘

Pasaporte

3 months 1 week ago

Nothing brings people together like good food... We at Pasporte... Make sure people leave table with a big smile😁😁

!! Không có gì mang mọi người lại với nhau giống như nhưng món ăn ngon... Chúng tôi ở Pasporte... Đảm bảo rằng mọi người rời khỏi bàn với một nụ cười lớn😁😁

Pasaporte

3 months 1 week ago

Our menu is very rich: European, Thai, Japanese, Italian ... Welcome to Pasaporte enjoy with us ! ❤️

Thực đơn của chúng tôi rất phong phú: kiểu Âu, kiểu cùngThái, kiểu Nhật, kiểu Ý... Mời bạn đến với Pasaporte cùng thưởng thức ❤️

Pasaporte

3 months 2 weeks ago

All happiness in life comes from a meal. Welcome to Pasaporte to feel that love is made by professional chefs❤️❤️

Mọi hạnh phúc trên đời đều xuất phát từ một bữa ăn tao nhã và chúng mang theo trái tim của các vị đầu bếp chuyên nghiệp. Hãy đến Pasaporte cảm nhận tình yêu đó nào ❤️❤️

Party Lover

Party Lover

PARTY LOVER You can enjoy unique international cuisine in a comfortable open space. Pasaporte can host romantic and unique parties for gatherings with family and friends. A well-trained and friendly staff will help you make an important party a success....

read more

Opening Hours

mon.-fri 17:00 – 22:00

sat.-sun. 11:00 – 21:00

Kitchen times may vary

Tel : 097 869 86 33

E-mail : pasaporte.hcm@gmail.com

Dir : 44-45 Song Hanh Road, An Phu,

District 2, HCMC, Vietnam

Need help getting home?

We will call a cab for you!

We are HERE