Ngoài việc đến ăn tại nhà hàng nếu quý khách có nhu cầu đặt tiệc tại nhà Pasaporte cũng sẽ hỗ trợ và phục vụ quý khách bằng hết khả năng của chúng tôi.